Zapowiedzi wydawnicze

29-10-16 Krzysztof Gwosdz 0 comment

Nakładem wydawnictwa Universitas ukaże się w połowie listopada br. książka pt. „Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury”, której głównym autorem jest dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja przedstawia zarówno rozważania teoretyczne na temat ekonomii muzeów, jak i wyniki badań empirycznych prowadzonych w polskich muzeach. Monografia powstała przy udziale dr. Jarosława Działka, który uczestniczył w części z badań prowadzonych w ramach projektu, a w samej publikacji odpowiedzialny był m.in. za kwestie odnoszące się do dyskusji na temat roli muzeów w budowaniu i wzmacniania zasobów kapitału społecznego. Publikacja jest efektem projektu badawczego realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.
muzea

Z kolei nakładem wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ ukaże się w najbliższych tygodniach książka pt. Dostępność, relacje i powiązania  przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna. Autorami tej pracy są dr Robert Guzik, dr Arkadiusz Kołoś, dr hab. Krzysztof Gwosdz, dr Wojciech Biernacki (AWF Kraków), dr Jarosław Działek, dr Arkadiusz Kocaj, mgr Monika Panecka-Niepsuj i dr Krzysztof Wiedermann (UP Kraków). Dzieło to, jak napisał Recenzent (dr hab. prof. Polskiej Akademii Nauk Przemysław Śleszyński) ?mieści się w zakresie przedmiotowym gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej (w tym zwłaszcza transportu), urbanistyki oraz pośrednio ochrony i kształtowania środowiska. […] Jest to jedno z najbardziej szczegółowych opracowań omawiających problematykę powiązań funkcjonalnych i mobilności  mniejszych miast wojewódzkich Polski po 1990 r. Książka ta stanowi przemyślaną syntezę zagadnień związanych z kształtowaniem się zasięgów oddziaływań i powiązań różnego typu z podaniem sposobów identyfikacji przestrzennej?.

olsztyn