Seminarium ?CITIES OF THE FUTURE: SMART AND SUSTAINABLE?

03-11-16 Krzysztof Gwosdz 0 comment

notatka_semianrium

W dniach 26-27 października 2016 r. miejsce miało seminarium ?CITIES OF THE FUTURE: SMART AND SUSTAINABLE? organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, krakowską Akademię Sztuk Pięknych, Urząd Miasta Krakowa oraz Ambasadę Królestwa Niderlandów. Tematem przewodnim seminarium była dyskusja o przyszłości miast, kształtowaniu i pobudzaniu ich rozwoju zarówno w sensie gospodarczym, jak i społecznym. Pojawiły się kwestie dotyczące znaczenia identyfikacji wizualnej miast oraz istoty projektowania w miejscach naznaczonych trudnym kontekstem historycznym i społecznym. Dyskutowane były ponadto kwestie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym: nowego modelu zarządzania rozwojem krajów, miast i regionów. Model ten zapewnia bardziej racjonalne zużycie zasobów, efektywne wykorzystanie surowców oraz zwiększenie odzysku i recyklingu.

W ramach seminarium odbyły się warsztaty dla uczestników, które zostały poświęcone wypracowaniu konkretnych rozwiązań w ww. obszarach w kontekście Krakowa.

Nasz zakład reprezentowany był przez dr Annę Avdiushchenko i dra hab. Krzysztofa Gwosdza, jak też kilku studentów studiów magisterskich kierunków geografia i e-gospodarka przestrzenna.