Szychta Kreatywna – sprawozdanie

21-04-17 Krzysztof Gwosdz 0 comment

W dniach 30-31 marca dr Jarosław Działek, dr hab. Krzysztof Gwosdz, mgr Magdalena Miśkowiec oraz dr Katarzyna Gorczyca (z Zakładu GLOR) uczestniczyli w konferencji „Szychta kreatywna. Forum” zorganizowanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach. Tematem przewodnim spotkania była rewitalizacja terenów poprzemysłowych, tak by miała ona charakter „rewitalizacji integralnej”, to jest uwzględniała różne wymiary: społeczny, przestrzenny, ekonomiczny, architektoniczny. Paneliści oraz uczestnicy konferencji prezentowali różne aspekty i wyzwania stojące przed projektami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w różnych częściach kraju. Konferencję zakończyła wizyta studyjna w dawnej fabryce obrabiarek Defum w Dąbrowie Górniczej. Zakład ten po zamknięciu w 2015 roku został zakupiony przez władze miejskie, które planują stworzenie na jego terenie nowego centrum miasta przy zachowaniu i nadaniu nowych funkcji historycznym zabudowaniom fabrycznym. Działania konsultacyjno-projektowe poprzedzające rewitalizację realizowane są w ramach programu „Modelowej rewitalizacji miast” zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.