ŚWIATOWE FORUM GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W HELSINKACH

16-06-17 Krzysztof Gwosdz 0 comment

W dniach 5-7 czerwca dr Anna Avdiushchenko uczestniczyła w Światowym Forum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Helsinkach (ang. World Circular Economy Forum) zorganizowanym przez Fiński Fundusz Innowacji Sitra wraz z jego partnerami m.in. Ellen MacArthur Foundation, Nordic Council of Ministers, Ministerstwem Środowiska oraz Ministerstwem Gospodarki i Pracy Finlandii, Komisją  Europejską, UN Environment oraz European Environmental Bureau. Na konferencję przyjechało około 1500 uczestników ze 105 krajów.

Tematem przewodnim spotkania były kwestie powiązane z transformacją do nowego modelu gospodarczego – gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) na poziomie UE, krajów członkowskich, ich regionalnych i lokalnych gospodarek oraz transformacji modeli biznesowych europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Podczas Forum zostały poruszone kwestie mające szczególny wpływ na  zrównoważony rozwój w skali mikro i makro, m.in. finansowanie procesów transformacyjnych GOZ, potencjalny  wpływ GOZ na rynki pracy i poziom dobrobytu społeczeństw krajów UE, zagadnienia powiązane  z planowaniem przestrzennym miast i dzielnic miejskich w oparciu o zasady GOZ z uwzględnieniem możliwości tworzenia symbiozy urbanistycznej (ang. symbios city concept). Ponadto omówione zostały zagadnienia powiązane z wdrażaniem GOZ do strategii rozwojowych krajów, regionów oraz miast.  I jako praktyczny przykład takich powiązań zostały zaprezentowane modelowe studia przypadków planowania polityki miejskiej w oparciu o GOZ w niektórych miastach zrzeszonych w Circular Cities Network (Helsinki, Amsterdam, New York, Vancouver, Peterborough).
Forum zakończyło się licznymi wydarzeniami towarzyszącymi i wizytami powiązanymi z tematem przewodnim. Dr Anna Avdiushchenko wzięła udział w wizycie zorganizowanej przez Fortum Waste Solutions Ltd. do Circular Economy Village w miejscowości Riihimäki.

Circular Economy Village (CEV)  jest jednym z fińskich projektów pilotażowych w zakresie GOZ, z początkowymi inwestycjami w kwocie 40 mln euro, w ramach którego przewiduje się współpracę samorządów lokalnych z firmami współpracującymi na zasadach symbiozy przemysłowej (ang. industrial symbiosys). W wyniku takiej współpracy  odzysk odpadów komunalnych, które trafiają do CEV, wynosi około 98%, z czego produkowane są plastikowe artykuły dla gospodarstw domowych, materiały budowlane oraz wytwarzane są ciepło, energia i biogaz. Przedsiębiorstwa CEV stosują również rozwiązania GOZ dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. mają zamknięty cykl wykorzystania wody.