ZRR na konferencji „Miasto i Kultura” we Wrocławiu

23-09-17 Jarosław Działek 0 comment

Dr Jarosław Działek wspólnie  dr hab. Moniką Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wzięli udział w konferencji „Miasto i Kultura”, podczas której przedstawili referat „Artyści a miasto: możliwe ujęcia i wyzwania w badaniu obecności artystów w mieście”. Konferencja zorganizowana została przez Biuro Wrocław 2016, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Miejski Wrocławia i Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Głównym tematem było podsumowanie badań ewaluacyjnych nad wpływem wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 na miasto. Spotkanie badaczy reprezentujących różne dyscypliny było pretekstem do szerszej dyskusji nad miastotwórczą funkcją kultury i kulturotwórczą rolą miasta. Konferencji towarzyszyły spacery naukowe, warsztaty i wydarzenia artystyczne.