Książka „Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy”

17-10-17 Dr Arkadiusz Kocaj 0 comment

Ukazała się książka autorstwa doktora Grzegorza Micka pod tytułem Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Rozważania autora obejmują zagadnienie bliskości, zwłaszcza w jej geograficznym ujęciu. Szczególną uwagę poświęcono kwestii jej znaczenia dla międzyorganizacyjnych przepływów wiedzy w firmach zaawansowanego przemysłu i usług, głównie w sektorach: lotniczym, biotechnologicznym i usług IT. Posługując się licznymi metodami i analizami autor pokazuje, że w porównaniu z innymi rodzajami bliskości jej geograficzny wymiar nie należy do najistotniejszych we wzmacnianiu intensywności przepływów wiedzy. Nie należy jednak zapominać, że istnieje wiele kontekstów, w których bliskość geograficzna ułatwia kompleksową wymianę informacji, a czasem nawet pozwala ją zainicjować.

Książka jest do nabycia w IGiGP UJ http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000231?