VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY

09-11-17 Krzysztof Gwosdz 0 comment

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY

 

Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców
– stan obecny i wyzwania przyszłości

 

Pod hasłem ,,Geografia i Gospodarka Przestrzenna w Badaniach Młodych Naukowców  – stan obecny i wyzwania przyszłości” odbyła się, w dniach 20-22 października 2016 r., w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, której współorganizatorami byli doktoranci Zakładu Rozwoju Regionalnego mgr Karolina Listwan-Franczak oraz mgr Łukasz Fiedeń.

Głównym celem tegorocznej konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, studentów), zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii i gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych przemian zachodzących na Świecie oraz występujących nowych trendów badawczych w geografii i gospodarce przestrzennej.

W konferencji wzięło udział 53 uczestników z 13 ośrodków naukowych. Podczas sesji plenarnej i sesji panelowych wygłoszono łącznie 29 referatów. Z kolei podczas sesji posterowej zaprezentowano 18 posterów. Podczas sesji referatowych swoje wyniki badań zaprezentowali m.in. doktoranci Zakładu Rozwoju Regionalnego: mgr Karolina Anielska ,,Gentryfikacja jako przejaw zmian społeczno-ekonomicznych w przestrzeni”, mgr Łukasz Fiedeń ,,Wpływ autostrady na jakość życia mieszkańców i funkcjonowanie społeczności lokalnych” oraz mgr Karolina Listwan-Franczak  ,,Komunikacja jako element zarządzania kryzysowego na wypadek powodzi w świetle obowiązujących aktów prawnych”.

Obradom naukowym towarzyszyły: sesja poświęcona Dniu Krajobrazu (prowadzenie dr.hab. Jarosław Balon, mgr Paweł Krąż), warsztaty „Reklama zewnętrzna w przestrzeni – wpływ na krajobraz i ład przestrzenny” (prowadzenie mgr Karolina Listwan-Franczak), spacer naukowy po dzielnicy Zabłocie w Krakowie (prowadzenie dr Jarosław Działek) oraz zwiedzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.