Spacer rozwojowy 004: Kampus Politechniki Krakowskiej

02-12-17 Krzysztof Gwosdz 0 comment

1 grudnia zrealizowaliśmy ostatni (?) w tym roku spacer badawczy. Na zaproszenie studentów Politechniki Krakowskiej międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna zapoznaliśmy się z kampusem Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej. Spacer poprzedzony został prezentacjami przygotowanymi przez koła naukowe Politechniki Krakowskiej oraz studentów gospodarki przestrzennej PK.

Rozwój kampusu oraz koncepcje związane z jego zagospodarowaniem przedstawiła Agnieszka Kordus i Jakub Strzępek. Przedstawicielka Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Ewelina Stypułkowska zaprezentowała propozycje zagospodarowania części kampusu Politechniki Krakowskiej pt. POLITECHNIKA OD.NOWA natomiast przedstawiciele Koła Naukowego Szuwarek – Paulina Kowal i Marek Kania omówili pomysł na strefę dla studentów do pracy zespołowej BOX PROJECT, do której inspiracje stanowiły przestrzenie kreatywne na terenach kampusów w Europie Zachodniej. Prezentacje uzupełniała sesja posterowa poświęcona ocenie przestrzenno-funkcjonalnej kampusów poszczególnych krakowskich uczelni dokonana na podstawie inwentaryzacji oraz przeprowadzonych ankiet wśród studentów.

Po wysłuchaniu prezentacji i krótkiej, choć intensywnej dyskusji, przeszliśmy do właściwego spaceru na terenie kampusu zorganizowanego przez studentkę gospodarki przestrzennej Paulinę Liszkę oraz dr inż. Tomasza Kulpę z Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejnictwa, podczas którego mogliśmy się z bliska zapoznać z problemami zasygnalizowanymi wcześniej w prezentacjach. Dodatkowo mieliśmy okazję podziwiać panoramę kampusu PK z dachu Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Spacer zakończyliśmy w budynku muzeum Politechniki Krakowskiej dyskusją podsumowującą postrzeganie kampusu Politechniki Krakowskiej przez studentów geografii i e-gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studenci geografii i e-gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie dziękują koleżankom i kolegom z Politechniki Krakowskiej za przygotowanie i przeprowadzenie spaceru i liczą na dalszą studencką, międzyuczelnianą współpracę.

[Maciej Mróz, Krzysztof Gwosdz]