Nowa książka „Zanim nadejdzie powódź”

12-12-17 Jarosław Działek 0 comment

Ukazała się nowa książka „Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi”, która jest pokłosiem projektu realizowanego w Zakładzie Rozwoju Regionalnego, a finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

W książce przedstawiono wyniki badań prowadzonych w 10 obszarach Polski południowej, które ucierpiały na skutek powodzi w ciągu ostatnich 20 lat. Autorzy przedstawili m.in. jak zmieniają się wyobrażenia o zasięgu powodzi w kilka lat po jej wystąpieniu, jakie czynniki społeczne i ekonomiczne związane z wrażliwością społeczną mają wpływ na przygotowanie mieszkańców terenów zagrożonych do powodzi oraz jakie działania podejmują różni uczestnicy procesu komunikowania ryzyka powodziowego.

W skład zespołu autorskiego weszli:

  • Jarosław Działek – Zakład Rozwoju Regionalnego, IGiGP UJ,
  • Wojciech Biernacki – Wydział Turystyki i Rekreacji, AWF w Krakowie,
  • Roman Konieczny – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Łukasz Fiedeń – Zakład Rozwoju Regionalnego, IGiGP UJ,
  • Paweł Franczak – Zakład Hydrologii, IGiGP UJ,
  • Karolina Grzeszna
  • Karolina Listwan-Franczak  – Zakład Rozwoju Regionalnego, IGiGP UJ.

Publikacja dostępna jest w całości w wersji elektronicznej na stronie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej.