Dr Anna Avdiushchenko na spotkaniu Stowarzyszenia Uczestników i Absolwentów Programu UE Marii Skłodowskiej-Curie

16-02-18 Jarosław Działek 0 comment

W dniach od 2 do 4 lutego 2018 roku dr Anna Avdiushchenko wzięła udział w Konferencji oraz Ogólnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Uczestników i Absolwentów Programu UE Marii Skłodowskiej-Curie (MCAA). Tegoroczna edycja została zorganizowana przez MCAA na Uniwersytecie KU Leuven w Belgii.

W ramach konferencji odbyły się spotkania i obrady dotyczące:

  • otwartej nauki (Open Science);
  • komunikacji w nauce;
  • możliwości prowadzenia badań we współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi;
  • możliwości rozwoju kariery naukowej dla naukowców znajdujących się na różnych etapach kariery;
  • zachowania bilansu pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym;
  • narzędzi wspierania zdrowia psychicznego młodych pracowników naukowych.

W ramach Ogólnego Zgromadzenia MCAA odbyły się wybory zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2018-2019 oraz posiedzenia grup roboczych stowarzyszenia. Dr Anna Avdiushchenko wzięła udział w posiedzeniu grupy roboczej Career Development.