Inicjatywa Kampus+ rozpoczyna prace nad oddolną, społeczną strategią rozwoju przestrzeni Kampusu UJ

01-03-18 Jarosław Działek 0 comment

W ramach inicjatywy Kampus+, tworzoną m.in. przez pracowników i doktorantów ZRR, rozpoczęliśmy prace nad oddolną społeczną strategią rozwoju przestrzeni Kampusu UJ na Ruczaju. W gronie studentów, doktorantów i pracowników dyskutowaliśmy o wizji kampusu naszej uczelni przyjaznego i otwartego na różne grupy użytkowników. W trakcie warsztatów pojawiło się wiele wątków dotyczących organizacji przestrzeni kampusu, jej ożywienia poprzez stworzenie miejsc przyjaznych do spędzania czasu wolnego oraz animowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także dotyczących relacji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem na jego terenie. Wygenerowane pomysły stanowić będą podwaliny strategii, nad którą chcemy pracować w ciągu najbliższych kilku miesięcy z innymi użytkownikami Kampusu. W czerwcu planowana jest konferencja, podczas której będziemy chcieli podsumować pierwszy etap prac.

Kampus+ to oddolna inicjatywa studentów, doktorantów i pracowników naukowych UJ, która w na początku 2017 roku rozpoczęła dyskusję i badania nad przestrzenią Kampusu UJ. Chcielibyśmy, żeby nasz kompleks uniwersytecki był przestrzenią kreatywną, wielofunkcyjną, inkluzywną i zagospodarowaną z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze współczesnymi dobrymi praktykami i trendami w zakresie planowania przestrzennego kampusów uniwersyteckich.