Łukasz Fiedeń zwycięzcą Lutowego Salonu Naukowego Towarzystwa Doktorantów UJ

01-03-18 Jarosław Działek 0 comment

28 lutego mgr Łukasz Fiedeń, doktorant w Zakładzie Rozwoju Regionalnego, brał udział w Lutowym Salonie Naukowym Towarzystwa Doktorantów UJ. Salon Naukowy to inicjatywa Towarzystwa Doktorantów UJ mająca na celu popularyzację badań młodych naukowców szerszej publiczności, a także kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych oraz rozwój dyskusji nad zagadnieniami z różnych dziedzin nauki. Patronat nad przedsięwzięciem objął prof. dr hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Łukasz Fiedeń wygłosił referat pt. Jak jest po drugiej stronie… autostrady? Podczas wystąpienia przedstawił wyniki badań społecznych dotyczących wpływu budowy autostrady A4 w Polsce na wybrane elementy jakości życia mieszkańców gmin, przez które autostrada przebiega (gm. Ujazd, pow. strzelecki i gm. Czarna, pow. dębicki). Wnioski, płynące z zaprezentowanych badań pozwoliły udzielić odpowiedzi na następujące pytania: czy wśród osób mieszkających w pobliżu autostrady występuje syndrom NIMBY (Not In My Back Yard), czy mieszkańcy odczuwają wzrost dostępności transportowej przez budowę węzła autostradowego, w jakim stopniu istnienie autostrady poprawia jakość życia ludzi mieszkających w jej okolicy, jak zróżnicowane przestrzennie są zjawiska związane z oddziaływaniem autostrady i czy są zależne od czasu funkcjonowania tej drogi w przestrzeni i krajobrazie.

Zgromadzenie słuchacze wybrali wystąpienie Łukasza Fiedenia jako najlepsze podczas Lutowego Salonu Naukowego oceniając jego trzy elementy: przystępność przedstawionej tematyki,  zawartość merytoryczna i sposób przedstawienia. Oznacza to, iż referent weźmie udział w Salonie Gigantów TDUJ, gdzie zostanie wybrany referat roku. Wydarzenie odbędzie się w czerwcu, o czym będziemy informować.