praca magisterska Łukasza Fiedenia wyróżniona w konkursie na Nagrodę im. J. i W. Wawrzynków

20-03-18 Krzysztof Gwosdz 0 comment

Praca magisterska mgr. Łukasza Fiedenia, doktoranta w Zakładzie Rozwoju Regionalnego, pt. Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4 otrzymała wyróżnienie w XXVII edycji Konkursu na Nagrodę im. J. i W. Wawrzynków.  Praca została przygotowana pod kierunkiem dr. Roberta Guzika w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez dr. hab. Krzysztofa Gwosdza (również z ZRR).

Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków organizowany jest od 1991 r. przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Ocenie poddawane są prace magisterskie poświęcone dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Więcej informacji: http://www.instytutslaski.com/rozstrzygniecie-xxvii-edycji-konkursu-na-nagrode-im-j-i-w-wawrzynkow/.

W wyróżnionej pracy poruszane są m. in. zagadnienia dotyczące zmian pokrycia terenu związanych z budową autostrady w pięciu gminach województwa opolskiego. Autor badał również wpływ autostrady na jakość życia mieszkańców oraz planowanie przestrzenne w gminie Ujazd (pow. strzelecki, woj. opolskie).