Łukasz Fiedeń na IV Toruńskim Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych

28-03-18 Jarosław Działek 0 comment

W dniach 24–25 marca 2018 r, mgr Łukasz Fiedeń uczestniczył w IV Toruńskim Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych. Podczas sesji Gospodarka przestrzenna wygłosił referat pt. Planowanie przestrzenne a duże inwestycje drogowe – przykład autostrady A4.

Podczas wystąpienia autor odpowiedział na pytanie, w jakim stopniu autostrada wpływa na zagospodarowanie obszarów ją otaczających w przyszłości. Badania dotyczyły obszarów dwóch gmin, w których autostrada powstawała w różnym okresie czasu: Ujazd (pow. strzelecki, woj. opolskie) i Czarna (pow. dębicki, woj. podkarpackie). Wystąpienie zostało ocenione jako najlepsze podczas sesji.

Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych to ogólnopolska konferencja skierowana doktorantów kształcących się bądź pracujących w dziedzinach związanych z ekologią, ochroną środowiska, rolnictwem, biologią, biotechnologią, geografią oraz człowiekiem. Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy, myśli i doświadczeń pomiędzy naukowcami kierunków przyrodniczych, a także szeroko pojęta współpraca w realizacji interdyscyplinarnych projektów naukowych. Sympozjum zorganizowane zostało przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału Chemii: Studenckie Koło Naukowe Biologów, Studenckie Koło Naukowe Geografów, Koło Naukowe Biologii Sądowej „Corpus Delicti” oraz SKN „Kreatorzy Przestrzeni”.