Dzielnice w dużym mieście – posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU

17-05-18 Łukasz Fiedeń 0 comment

17 maja w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej, podczas którego dr hab. Krzysztof Gwosdz i mgr Łukasz Fiedeń wygłosili referat Dzielnice w dużym mieście – zasady wydzielania i konflikty.

Autorzy podkreślali znaczenie dzielnicy samorządowej w mieście jako jednostki pomocniczej, która realizuje część gminnych zadań publicznych na poziomie lokalnym. W związku z czym istotnym jest, by dzielnica stanowiła obszar spójny zarówno pod względem społecznym jak i funkcjonalno-przestrzennym. Referenci przedstawili charakterystyki podziałów polskich miast na jednostki pomocnicze. Następnie omówili konflikt powstały na styku granic trzech krakowskich dzielnic. Na zakończenie przedstawili ocenę zgodności przebiegu granic z kryteriami podziału miasta Krakowa na dzielnice.

Wystąpienie powstało na podstawie Ekspertyzy naukowej dotyczącej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa, opracowanej w 2017 r. pod kierunkiem dr Katarzyny Gorczycy (ZGLOR) przez zespół: prof. dr. hab. Bolesław Domański, mgr Łukasz Fiedeń, dr hab. Krzysztof Gwosdz (ZRR), mgr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, dr hab. Andrzej Zborowski (ZGLOR).