Artykuł w CJRES

30-05-18 Grzegorz Micek 0 comment

W Cambridge Journal of Regions, Economy and Society ukazał się właśnie artykuł autorstwa Lecha Suwaly i Grzegorza Micka, w którym autorzy podejmują zagadnienie ewolucję klastrów na przykładzie Doliny Lotniczej. W ujęciu dynamicznym dokonano próby wyjaśnienia rozwoju regionalnego Polski Południowo-Wschodniej z wykorzystaniem analizy znaczenia różnego typu wydarzeń. Abstrakt do tego artykułu można znaleźć pod następującym adresem:

https://academic.oup.com/cjres/advance-article/doi/10.1093/cjres/rsy010/5005896