Salon Gigantów TD UJ

09-06-18 Łukasz Fiedeń 0 comment

Zapraszamy na Salon Gigantów Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odbędzie się 13 czerwca (środa), w godz. 17.00-19.00 w Sali Seminaryjnej w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podczas Salonu mgr Łukasz Fiedeń wygłosi referat „Jak jest po drugiej stronie… autostrady” o wpływie autostrady na funkcjonowanie społeczności lokalnych.

Salon Gigantów to wydarzenie wieńczące Salony Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. W jego czasie wystąpią doktoranci, którzy zostali zwycięzcami Salonów Naukowych w roku akademickim 2017/2018. Prelegenci będą walczyli o główną nagrodę wysokości 3500 zł. Patronat nad przedsięwzięciem objął prof. dr hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki.