Łukasz Fiedeń laureatem Nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich!

12-06-18 Krzysztof Gwosdz 0 comment

W dniu 28 maja odbyło się posiedzenie Jury Konkursu o Doroczne Nagrody TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2017 roku. Jury w składzie: dr inż. arch. Tomasz Majda – przewodniczący (TUP o. Warszawa)
dr inż. arch. Ewa Grochowska – sędzia referent (TUP o. Warszawa)
prof. dr hab. arch. Nina Juzwa (TUP o. Katowice)
mgr Hanna Kowińska (TUP o. Warszawa)
arch. Grzegorz Stiasny (SARP)
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W kategorii Gospodarka Przestrzenna:
Nagrodę przyznano panu Łukaszowi FIEDENIOWI za pracę pt,: „Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4”, wykonaną pod kierunkiem dr Roberta GUZIKA na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyróżnienie przyznano pani Idze MICHALAK TULIN za pracę pt.: „Zastosowanie wybranych metod oceny atrakcyjności przestrzeni przyrodniczej na przykładzie wybranych pieszych szlaków turystycznych w mieście i gminie Szczytna”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Beaty Raszki na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne:
Nagrodę przyznano pani Justynie BEREŚ za pracę pt. „Regeneration Study For Elbląg’s Waterfront”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Wyróżnienie przyznano pani Annie LESSAER za pracę pt.: The South Bank 2.0. Koncepcja urbanistyczna integracji przestrzenno-funkcjonalnej zagospodarowania południowego nabrzeża Tamizy, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krzysztofa Kafki na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
oraz
Mikołajowi GOMÓŁCE za pracę pt.: „Interwencje w wyludniających się miastach na przykładzie Bytomia”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Laureatom (zwłaszcza Łukaszowi) i wyróżnionym oraz ich promotorom (zwłaszcza Robertowi) serdecznie gratulujemy!