VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Perspektywy badań środowiska geograficznego”

25-07-18 Łukasz Fiedeń 0 comment

Zapraszamy na VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MŁODYCH BADACZY pt. Perspektywy badań środowiska geograficznego, która odbędzie się w dniach 19–21 października 2018 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, studentów), zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw badań nad przemianami środowiska geograficznego. Organizatorzy Konferencji przyjmują szeroką definicję środowiska geograficznego, która obejmuje współistnienie i interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działalnością człowieka wynikającą z dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy została objęta Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jego Magnificencji prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka.

Więcej informacji: WWW, Facebook