ZRR na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy

24-10-18 Łukasz Fiedeń 0 comment

W dniach 19–21 października 2018 r. w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy pt. Perspektywy badań środowiska geograficznego. Głównym celem Konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań młodych naukowców, zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw badań nad przemianami środowiska geograficznego. Organizatorzy Konferencji przyjęli szeroką definicję środowiska geograficznego, które obejmuje współistnienie i interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działalnością człowieka wynikającą z dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka.

W VII OKNMB swoje referaty wygłosiło 5 przedstawicieli naszego zakładu:

  • mgr Karolina Anielska: Planowanie przestrzenne a rola terenów zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju miasta i Skupiska działalności innowacyjnych w wybranych polskich miastach,
  • mgr Łukasz Fiedeń: Dostępność kapitału ludzkiego dla krakowskich skupień centrów nowoczesnych usług biznesowych,
  • dr Arkadiusz Kocaj: Przemiany polskiego sektora TCF,
  • mgr Karolina Listwan-Franczak: Nośnik reklamy zewnętrznej jako narzędzie kampanii politycznej – zmiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni publicznej w okresie samorządowej kampanii wyborczej 2018 r.,
  • mgr Agnieszka Świgost: Działania polskich miast w zakresie wspierania transportu rowerowego.

Konferencja została zorganizowana przy dużym wkładzie doktorantów Zakładu Rozwoju Regionalnego. Pod przewodnictwem mgr. Łukasza Fiedenia, w pracach organizacyjnych brały udział także mgr Karolina Anielska, mgr Karolina Listwan-Franczak i mgr Agnieszka Świgost.