ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIE KAWIARNI NAUKOWEJ

13-11-18 Krzysztof Gwosdz 0 comment

Jakie są trendy w architekturze szkół wyższych na świecie?
Jaką formę przyjmują budynki i kampusy uczelniane?
Jakie są najciekawsze realizacje architektoniczne uczelni na świecie?
Jak kształtowane są relacje między uczelniami a przestrzenią miasta?
Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Pracowni Architektury Współczesnego Regionalizmu, Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2015 r. opublikował monografię „O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku.”
Kiedy: 13 listopada, godz. 17:30

Gdzie: refektarz (s. 2.24) Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
ul. Gronostajowa 7 (Kampus UJ)

Spotkanie organizowane w ramach inicjatywy
„Kampus+ Zmieniamy kampus na plus”