V Kongres Rewitalizacji

10-12-18 Administrator 0 comment

Zakład Rozwoju Regionalnego w osobie dr Arkadiusza Kocaja reprezentowany był podczas V Kongresu Rewitalizacji. Obrady prowadzone były pod hasłem Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie. Głównym celem tegorocznego Kongresu było wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej. Nowym zagadnieniem był przebieg tych procesów na obszarach wiejskich.