Łukasz Fiedeń po raz drugi zwycięzcą Lutowego Salonu Naukowego Towarzystwa Doktorantów UJ

28-02-19 Krzysztof Gwosdz 0 comment

27 lutego mgr Łukasz Fiedeń, doktorant w Zakładzie Rozwoju Regionalnego, brał udział w Lutowym Salonie Naukowym Towarzystwa Doktorantów UJ. Salon Naukowy to inicjatywa Towarzystwa Doktorantów UJ mająca na celu popularyzację badań młodych naukowców szerszej publiczności, a także kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych oraz rozwój dyskusji nad zagadnieniami z różnych dziedzin nauki. Patronat nad przedsięwzięciem objął prof. dr hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Łukasz Fiedeń wygłosił referat pt. PKS+. Jak dotrzeć do najbliższego miasta. W wystąpieniu poruszał tematykę dostępności transportu publicznego na pozametropolitalnych obszarach wiejskich oraz mobilności mieszkańców. Prezentowana tematyka jest bardzo istotna w kontekście trwających obecnie w Polsce dużych przekształceń na liniach i w sieciach komunikacyjnych poszczególnych województw, powiatów i gmin oraz trwającej od wielu lat reformy systemu transportu publicznego.

Słuchaczami wystąpień byli m. in. prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalny oraz prof. dr hab. Andrzej Mania, Prorektor UJ ds. dydaktyki w latach 2008–2016. Podczas wydarzenia, widzowie wybrali wystąpienie Łukasza Fiedenia jako najlepsze podczas Lutowego Salonu Naukowego oceniając jego trzy elementy: przystępność przedstawionej tematyki, zawartość merytoryczna i sposób przedstawienia. Jest to już drugie zwycięstwo Łukasza Fiedenia podczas Salonu Naukowego TDUJ (pierwsze miało miejsce w 2018 r., również w lutym). Referent weźmie udział w Salonie Gigantów TDUJ, gdzie zostanie wybrany referat roku. Wydarzenie odbędzie się w czerwcu.