II European Conference on Sustainable Mobility at Universities

15-03-19 Łukasz Fiedeń 0 comment

14 marca 2019 r. mgr Łukasz Fiedeń brał udział w II Europejskiej Konferencji UMOB na temat Zrównoważonej Mobilności Uczelnianej. Wydarzenie miało miejsce na Głównym Kampusie Politechniki Krakowskiej. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z kształtowaniem mobilności na europejskich uczelniach. Prelegenci zaprezentowali dziesiątki ciekawych rozwiązań, które zastosowano, by ograniczyć udział samochodu w dojazdach na kampusy uniwersyteckie. Wśród nich można wymienić m. in.:

  • odpowiednią lokalizację domów studenckich,
  • darmowe bilety (lub dofinansowania) na przejazdy transportem publicznym dla studentów i pracowników uczelni,
  • wygodne skomunikowanie kampusów z węzłami przesiadkowymi,
  • budowę sieci ścieżek rowerowych wewnątrz kampusów i wdrożenie systemu wypożyczalni rowerów,
  • ograniczenie potrzeb i możliwości parkowania na terenie kampusu, np. poprzez wprowadzenie wysokich opłat za parkowanie, budowę parkingów na obrzeżach kampusu, zachęcanie do carsharingu.