Dni Planisty: Małe miasta i obszary wiejskie

30-03-19 Łukasz Fiedeń 0 comment

28 marca 2019 r. mgr Łukasz Fiedeń wraz ze studentami Grzegorzem Spytkowskim i Jakubem Łodzińskim brali udział w ogólnopolskiej konferencji Dni Planisty.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbyła się w budynku Collegium Geographicum na Kampusie Morasko.

Celem konferencji było przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym oraz prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany cennych doświadczeń i zderzenia odmiennych punktów widzenia

Zakres tematyczny wystąpień obejmował:

 • relacje małe miasto – obszar wiejski, małe miasta – średnie i duże miasta;
 • kontinuum miejsko–wiejskie;
 • wpływ polityki Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich i małych miast;
 • poziom życia w małych miastach i na obszarach wiejskich;
 • problemy i bariery rozwoju w małych miastach i na obszarach wiejskich;
 • procesy „mikrosuburbanizacji” małych miast;
 • ewolucja funkcji małych miast i obszarów wiejskich;
 • zagospodarowanie przestrzenne małych miast i obszarów wiejskich;
 • rewitalizacja małych miast i odnowa wsi;
 • planowanie rozwoju małych miast i obszarów wiejskich;
 • czynniki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich;
 • rozwój obszarów wiejskich i jego determinanty;
 • Lokalne Grupy Działania jako forma aktywizacji małych miast i obszarów wiejskich;

Podczas konferencji mgr Łukasz Fiedeń wygłosił referat pt. Zmiany dostępności transportu publicznego w gminie Brzozów, a Grzegorz Spytkowski i Jakub Łodziński zaprezentowali poster pt. Dostępność transportu publicznego na obszarach wiejskich w strefie oddziaływania miast średnich.