IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”

15-05-19 Łukasz Fiedeń 0 comment

W dniach 9–10 maja 2019 r. dr Robert Guzik oraz mgr Łukasz Fiedeń uczestniczyli w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ oraz Komisję Geografii Komunikacji Polkiego Towarzystwa Geograficznego. Konferencja odbyła się w budynku Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

Celem konferencji była dyskusja naukowa wokół problemów geografii transportu oraz identyfikacja nowych wyzwań badawczych.

Podczas konferencji dr Robert Guzik wygłosił referat pt. Przekształcenia transportu zbiorowego a zmiany dostępności transportowej w województwie pomorskim (współautor: dr Arkadiusz Kołoś), natomiast mgr Łukasz Fiedeń – Badania nad rozwojem transportu publicznego na obszarach wiejskich w Polsce – stan obecny i perspektywy.

 W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa, podczas której uczestnicy przemieszczali się tramwajem Sanok Sn1 #17 z 1929 r. po łódzkiej sieci tramwajowej, a także zwiedzili Zajezdnię Muzealną Brus.