Promocje habilitacyjne Wydziału Geografii i Geologii

23-05-19 Łukasz Fiedeń 0 comment

23 maja 2019 r. w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się uroczyste promocje habilitacyjne Wydziału Geografii i Geologii oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wśród promowanych był dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ. Okolicznościową laudację na temat osiągnięć Promowanego wygłosił prof. dr hab. Bolesław Domański.

Gratulujemy!