Zaproszenie do nadsyłania artykułów naukowych „Kampusy przyszłości – przyszłość kampusów”

09-01-20 Jarosław Działek 0 comment

Zapraszamy do nadsyłania artykułów przeglądowych, refleksji teoretycznych oraz oryginalnych prac empirycznych referujących wyniki badań prowadzonych na kampusach uniwersyteckich. Numer tematyczny Prac Geograficznych „Kampusy przyszłości – przyszłość kampusów” otwarty jest na propozycje badaczy i badaczek reprezentujących różne dyscypliny, a także na ujęcia interdyscyplinarne

Kampusy uniwersyteckie stanowią rozpowszechniony na całym świecie sposób organizacji przestrzeni uczelni. Rozwiązanie to było implementowane, rozwijane i adaptowane w różnych okresach historycznych w różnych krajach i ośrodkach akademickich. W Polsce liczne inwestycje tego typu powstały w ostatnich dwudziestu latach jako odpowiedź na boom edukacyjny w szkolnictwie wyższym, który wymusił dostosowanie niedoinwestowanej infrastruktury badawczej i dydaktycznej do dynamicznie rosnącej liczby studentów. Na budowę nowych kampusów i modernizację istniejących przeznaczono znaczące środki finansowe ze źródeł krajowych i unijnych.

Niewiele jednak wiadomo, jak zmodernizowane i nowe kampusy uniwersyteckie są waloryzowane, postrzegane i użytkowane. Brakuje prac, których autorzy i autorki podejmują temat funkcjonowania kampusów w różnych wymiarach, w tym urbanistycznym, społecznym, ekologicznym i funkcjonalnym. Szczególnie istotne jest rozpoznanie, na ile przestrzenie te są przygotowane i gotowe sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom, przed którymi stoi świat nauki i edukacji oraz całe społeczeństwo.

Wybrane obszary tematyczne:
1. Planowanie i funkcjonowanie kampusów.
2. Trendy w planowaniu kampusów uniwersyteckich.
3. Procesy partycypacji społecznej na kampusie, inicjatywy oddolne.
4. „Zrównoważony kampus” – zrównoważony rozwój na kampusach.
5. Relacje kampusu z otoczeniem, w szczególności relacje przestrzeń kampusu a przestrzeń miejska.
6. Przestrzenie publiczne na kampusie – postrzeganie i użytkowanie.
7. Kampusy uniwersyteckie jako przestrzeń edukacji i komunikowania wartości szkolnictwa wyższego.
8. Kampusy a wyzwania współczesności i megatrendy.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
Abstrakty (150-300 słów) proponowanych artykułów prosimy przesłać w terminie do 15 marca 2020 roku na adres mailowy: dr Jarosław Działek, jarek.dzialek@uj.edu.pl.
Wybrani autorzy i autorki będą proszeni o przesłani pełnych wersji artykułów (do 20 stron standardowego tekstu A4) do 15 czerwca 2020 roku.
Zapraszamy do przesyłania tekstów w języku polskim lub angielskim. Autorzy tekstów w języku angielskim proszeni są o wykonanie korekty językowej we własnym zakresie.

Więcej informacji w załączonym pliku pdf.