Bardzo smutna wiadomość. Zmarł prof. Bronisław Kortus

24-06-20 Krzysztof Gwosdz 0 comment

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 czerwca br., w wieku 93 lat zmarł prof. Bronisław Kortus, Profesor-Senior naszego zakładu. Profesor Bronisław Kortus należy do grona najwybitniejszych polskich geografów ekonomicznych, stworzył m.in. krakowską szkołę geografii przemysłu, był członkiem wielu komitetów i rad naukowych, m.in. Komisji Systemów Przemysłowych Międzynarodowej Unii Geograficznej, Niemiecko-Polskiej Wspólnej Komisji Podręcznikowej, Komitetu Nauk Geograficznych i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Był człowiekiem niezwykle prawym, wyjątkowo skromnym i życzliwym. Wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń geografów i geografek. Cześć jego Pamięci!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste odnowienie doktoratu Profesora Bronisława Kortusa 6 października 2014 r.

źródło: https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/archiwum-foto-wideo/