Badawcze / Research

Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Relacje, mechanizmy i zmienność w czasie.

Dr Grzegorz Micek

Dr Bartosz Piziak

mgr Monika Panecka-Niepsuj

  1. Budowa szczegółowego modelu czasowej zmienności zależności między bliskością geograficzną a przepływami wiedzy technologicznej i rynkowej w firmach zaawansowanego przemysłu i usług (na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, sektora biotechnologicznego i usług informatycznych),
  2. Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia bliskości geograficznej ? określenie skali przestrzennej przepływów wiedzy technicznej i biznesowej,
  3. Ocena wpływu różnych wymiarów bliskości (instytucjonalnej, organizacyjnej, społecznej, poznawczej, geograficznej) na wielkość przepływów wiedzy w zależności od rodzaju skupień przestrzennych (zorganizowanych lub niezorganizowanych w klastry) oraz w klastrach rozproszonych przestrzennie.

Paths and limits to industrial upgrading:
high- or low-road of development in Polish manufacturing

prof. dr hab. Bolesław Domański

The main objective of the project is to capture the scope and mechanisms of upgrading in Poland in medium-high and high technology manufacturing industries heavily dependent on foreign investors.