Eksperckie / Advisory

Przegląd aktualnych trendów w badaniach nad kapitałem ludzkim w metropoliach ? stan badań oraz metodologia

dr hab. Krzysztof Gwosdz

dr Jarosław Działek, dr Robert Guzik, dr Jadwiga Gałka, dr Arkadiusz Kołoś, dr Arkadiusz Kocaj, mgr Łukasz Puchalski, dr Renata Woźniak-Vechie

konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Bolesław Domański

Identyfikacja najważniejszych elementów kapitału ludzkiego będących przedmiotem zainteresowania w badaniach krajowych i międzynarodowych; identyfikacja czynników kształtujących elementy kapitału ludzkiego; charakterystyka wykorzystywanych w poszczególnych badaniach metodologii w tym metod badawczych; formułowane rekomendacje dotyczące sposobu wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju miasta lub metropolii.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego