Zespół / Team

Pracownicy naukowi zw Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ

Prof. dr hab. Bolesław Domański

Stanowisko: profesor zwyczajny
Funkcja: kierownik zakładu

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.28

Email: boleslaw.domanski@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5335
Phone+48/12-664-5388 (fax)

Konsultacje:
Pokój 3.29 III piętro
wtorki w godz. 10.00-11.00
czwartki w godz. 13.00-14.00

 

Dr Lidia Luchter

Stanowisko: st. wykładowca

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.06

Email: l.luchter@geo.uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5331

Konsultacje:

(pok. 3.06)
wtorek: 14.00 – 15.00, środa: 13.00-14.00

Dr hab. Michał Paszkowski

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.27

Email: m.paszkowski@geo.uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5334

Konsultacje:

wtorek 11.30-13.00

pokój 3.27

gwosdzDr hab. Krzysztof Gwosdz

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.26

Email: krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5332

Godziny konsultacji dostępne pod adresem:

http://www.geo.uj.edu.pl/instytut.php?page=pracownicy&id=00056

 

Krzysztof Gwosdz jest autorem ponad dziewięćdziesięciu prac i ekspertyz dotyczących m.in. problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, restrukturyzacji miast i okręgów przemysłowych, efektów specjalnych stref ekonomicznych, relokacji działalności gospodarczej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ekonomiki miast i regionów oraz rewitalizacji. Brał udział w ponad 20 projektach eksperckich realizowanych m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Śląskiego, Opolskiego i Podkarpackiego oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Urzędu Miasta Krakowa. Jako visiting professor i w ramach staży krótkotermiowych Erasmus+, CEEPUS wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Osace, Nowym Sadzie, Ostrawie, Grazu i Mariborze. Jest członkiem  Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oraz międzynarodowych sieci badawczych GERPISA i CAT. Za dotychczasową działalność otrzymał m.in. nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tygodnika „Polityka”, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego dla wyróżniających się pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nagrodę im. Wincentego Pola.

Zainteresowania badawcze:

 • podejście ewolucyjne w geografii ekonomicznej
 • ekonomika miast i regionów, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • społeczne i kulturowe uwarunkowania lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego
 • funkcjonowanie i restrukturyzacja ośrodków i okręgów tradycyjnego przemysłu
 • rewitalizacja miast, zagospodarowanie przestrzeni publicznych
 • geografia regionalna: Górny i Dolny Śląsk, Sudety

Dr Robert Guzik

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.27

Email: robert.guzik@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5334

Konsultacje:

konsultacje semestr jesienny 2016/2017 (pok. 3.27)
Październik – Listopad 2016:
środa 15:00-16:00 (bez 12X i 26X)
Grudzień 2016 – Styczeń 2017
środa 12:30-13:30
czwartek 16:00-17:00

Konsultacje dodatkowe (tylko po umówieniu się i potwierdzeniu e-mail: robert.guzik@uj.edu.pl)
Październik – Listopad 2016
wtorek 10:30-11:30
czwartek 11:00-12:00
Grudzień 2016 – Styczeń 2017
wtorek 10:30-11:30

Dr Grzegorz Micek

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.06

Email: grzegorz.micek@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5331

Konsultacje:

środy 12.00-13.00
czwartki 10.30-11.30

Dr Jarosław Działek

Stanowisko: adiunkt

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.21

Email: jarek.dzialek@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5235

Konsultacje: (pokój 3.21)

wtorek – godz. 10:30-11:30
środa – godz. 12:00-13:00

Dr Arkadiusz Kocaj

Stanowisko: asystent

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.29

Email: arkadiusz.kocaj@uj.edu.pl

Phone +48/12-664-5333

Konsultacje:

środa 12.00-13.00

piątek 12.00-13.00

Dr Anna Avdiushchenko

Stanowisko: asystent

Zakład Rozwoju Regionalnego
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.39

e-mail: anna.avdiushchenko@uj.edu.pl

Tel: +48 (12) 664-64-91

Konsultacje:

wtorek 11.30-12.30

Doktoranci w Zakładzie Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ

Stanowisko: doktorant

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16,

Tel.: +48/12-664-5296

E-mail: karolina.anielska@doctoral.uj.edu.pl

Konsultacje w semestrze wiosennym Wtorek 14.45-15.45
Dodatkowe terminy konsultacji możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.
Zainteresowania badawcze: 
Rozwój miast i procesy w nich zachodzące w tym urbanizacja i jej fazy, rewitalizacja oraz gentryfikacja; powiązania przestrzeni z rynkiem nieruchomości, w szczególności rynkiem mieszkaniowym; partycypacja i konsultacje społeczne.

Stanowisko: doktorant

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: marek.ciechowski@uj.edu.pl

Stanowisko: doktorant

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: lukasz.fieden@doctoral.uj.edu.pl

Konsultacje: czwartek 11.30-12.30 Inne terminy możliwe po uzgodnieniu mailowym.

Zainteresowania badawcze:
dostępność przestrzenna, funkcjonowanie i organizacja transportu zbiorowego, wpływ inwestycji drogowych na użytkowanie gruntów i jakość życia w skali lokalnej i regionalnej, zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii człowieka, postrzeganie klęsk żywiołowych w społecznościach lokalnych, geografia polityczna.

Członek zespołów projektowych:

 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wrażliwości społecznej na powódź, ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji w jej kształtowaniu; NCN: 2012/05/D/HS4/01328
 • Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu – wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej; NCN: 2016/21/B/HS5/00437

Najnowsze publikacje:

 1. Fiedeń Ł., 2017, Accessibility of Brzozów by public transport on a local, regional and national scale, Urban Development Issues, 53, 37-46, DOI: 10.1515/udi-2017-0004.
 2. Biernacki W., Fiedeń Ł., 2017, Zmienność w czasie przestrzennych wyobrażeń powodzi [w:] Działek J., Biernacki J., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, IGiGP UJ, Kraków, 123-156.
 3. Fiedeń Ł., 2017, Położenie obszarów badań i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne [w:] Działek J., Biernacki J., Konieczny R.,
 4. Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., 2017, Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, IGiGP UJ, Kraków, 16-37.
 5. Fiedeń Ł., 2017, System transportowy wsi w Paśmie Polic [w:] Franczak P. (red.), Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków, 339-349.
 6. Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., 2017, Planowanie przestrzenne na obszarze gmin Pasma Polic [w:] Franczak P. (red.), Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków, 325-337.
 7. Listwan-Franczak K., Fiedeń Ł., Franczak P., 2017, Osadnictwo i uwarunkowania mieszkaniowe gmin na obszarze Pasma Polic [w:] Franczak P. (red.), Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków, 225-240.
 8. Anyszewska B., Fiedeń Ł., Kaznowski M., Masłowski T., 2016, Środowisko przyrodnicze Turzego Pola [w:] Szul R., Tabasz W., Kaznowski M. (red.), Turze Pole. Dziedzictwo historyczne i kulturowe rodzinnej wsi prof. Waleriana Pańki, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Warszawa – Brzozów – Turze Pole, 81-107.
 9. Działek J., Biernacki W., Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., Franczak P., 2016, Universal or context-specific social vulnerability drivers ? Understanding flood preparedness in southern Poland, International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 212-223. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2016.08.002.
 10. Fiedeń Ł., Filiks M., 2016, Ocena regularności kursowania autobusów na linii 194 w Krakowie [w:] Franczak P., Krąż P., Liro J., Liro M., Listwan-Franczak K. (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 4, IGiGP UJ, Kraków, 25-39.
 11. Anyszewska B., Fiedeń Ł., Kaznowski M., Masłowski T., 2016, Środowisko przyrodnicze Turzego Pola [w:] Szul R., Tabasz W., Kaznowski M. (red.), Turze Pole. Dziedzictwo historyczne i kulturowe rodzinnej wsi prof. Waleriana Pańki, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Warszawa – Brzozów – Turze Pole, 81-107.

Stanowisko: doktorant

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: tomasz.kwiatkowski@doctoral.uj.edu.pl

Stanowisko: doktorant

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: karolina.listwan@doctoral.uj.edu.pl

Najnowsze publikacje:

Działek J., Biernacki W., Fiedeń Ł., Listwan-Franczak K., Franczak P., 2016, Universal or context-specific social vulnerability drivers ? Understanding flood preparedness in southern Poland, International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 212-223.

Franczak P., Listwan-Franczak K., Działek J., Biernacki W., 2016, Planowanie przestrzenne na obszarach zalewowych w zlewniach górskich różnego rzędu w dorzeczu górnej Wisły i górnej i środkowej Odry, Prace i Studia Geograficzne, 61, 4, 24-45.

Listwan-Franczak K., Franczak P., Działek J., Biernacki W., 2016, Ubezpieczenie skutków katastrof naturalnych jako nietechniczy środek ochrony przed powodzią w Polsce w świetle badań empirycznych, Prace i Studia Geograficzne, 61, 4, 101-122.

Listwan-Franczak K., Działek J., Biernacki W., 2016, Szanse i bariery wykorzystania ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako nietechnicznego środka ochrony przed powodzią w Polsce, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii Tom IV.

 

Franczak P., Listwan-Franczak K., 2016, Dobre praktyki w redukcji ryzyka powodziowego w małych zlewniach górskich, w których wystąpiła powódź błyskawiczna, na przykładzie zlewni Miedzianki (zlewnia Nysy Łużyckiej) [w:] P. Franczak, P., Krąż, J. Liro, M. Liro, K. Listwan-Franczak (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP, Kraków 4, 55-84.

Listwan-Franczak K., Franczak P., 2015, Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo, przykład otoczenia Tatr, Prace Geograficzne, 142, 57-75.

Listwan K., Franczak P., 2015, Ochrona krajobrazu kulturowego i dóbr kultury na obszarach leśnych na przykładzie Huty Polańskiej, Zarządzanie ochroną przyrody w lasach, 8, 162-178.

Franczak P., Listwan K., 2015, Ryzyko powodziowe w małych zlewniach górskich a sposoby zagospodarowania obszarów zalewowych zapisane w aktach planistycznych. Studium przypadku Makowa Podhalańskiego i Kasinki Małej [w:] J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 3, 45-61.

Listwan-Franczak K., Franczak P., 2015, Występowanie reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo ? na przykładzie Centralnych Karpat Zachodnich [w:] Chrobak A., Zwijacz-Kozica T. (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 3, TPN, Zakopane, 89-99.

Stanowisko: doktorant

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: wojciech.lachowski@doctoral.uj.edu.pl

Konsultacje w semestrze jesiennym: czwartki 10.00-11.00, pokój 3.20.

Zainteresowania badawcze: drony i teledetekcja bliskiego zasięgu w badaniu zmian tkanki miejskiej, wielokryterialne analizy lokalizacji, wykorzystanie niemetrycznych zdjęć naziemnych w szacowaniu zasięgu zjawisk przestrzennych, stosowanie i wdrażanie technologii informacji geograficznej w administracji publicznej,  wpływ organizacji targowo- wystawienniczych na kształtowanie struktury przestrzennej miasta

Stanowisko: doktorant

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: magda.miskowiec@doctoral.uj.edu.pl

Stanowisko: doktorant

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: lukasz.sykala@uj.edu.pl

Stanowisko: doktorant

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Tel.: +48/12-664-5296

Email: agata.warchalska-troll@doctoral.uj.edu.pl

Spis publikacji

Publikacje naukowe recenzowane, redakcja monografii

Warchalska-Troll A., Troll M., 2014, Summer Livestock Farming at the Crossroads in the Ukrainian Carpathians, Mountain Research and Development, 34(4):344-355.
DOI: http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1
http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1659/MRD-JOURNAL-D-14-00016.1

Warchalska-Troll A., 2013, Progress of rehabilitation of large housing estates in Katowice (Poland), Hungarian Geographical Bulletin, Vol. 62, No. 1, Geographical Institute Research Centre for Astronomy and Earth Sciences Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 102-112.

Troll M., Warchalska-Troll A., 2013, Obszary chronione [w:] Krukar W., Troll M. (red.) Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza, 1:50 000, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno.

Warchalska-Troll A., 2012, How To Measure Susceptibility To Degradation In Large Post-Socialist Housing Estates?, Prace Geograficzne, z. 130, IGiGP UJ, Kraków, 55-71.

Troll M., Warchalska A. (red.), 2011, Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, t. 13, COTG PTTK w Krakowie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 320.

Warchalska A., 2006, Łemkowszczyzna jako obszar współistnienia granic [w:] J. Górecki (red.), Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy Środkowej i Wschodniej, Koło Geografów UJ, Kraków, 227-234.

Publikacje popularnonaukowe i nierecenzowane

Warchalska-Troll A., 2014, Challenges for protected mountain areas in Central and Eastern Europe. Examples from Poland and Ukraine, 5th Symposium for Research in Protected Areas 10 ? 12 June 2013, Mittersill, Conference Volume, Hohe Tauern National Park, 805-809.

Troll M., Warchalska-Troll A., 2012, U Mariji Iliuk na Stepańskim w Dzembroni, Płaj. Almanach karpacki, nr 45, Towarzystwo Karpackie, Warszawa, 68-77.

Warchalska-Troll A., 2012, Susceptibility of large post-socialist housing estates in Poland to landscape and social degradation. The example of the city of Katowice (Upper Silesia), European Geographer ? EGEA Magazine, Issue 9, EGEA, Utrecht, 13-17.

Warchalska A., 2006, Mines, Caves and Riverstreams Around Krakow, The European Geographer – EGEA Magazine, Issue 1, EGEA, Utrecht, 28-30.

Warchalska A., 2006, Globusik – działalność wydawnicza [w:] I. Walczak (red.), Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytety Jagiellońskiego w latach 1981-2006, Koło Geografów UJ, Kraków, 59-65.