Dr Arkadiusz Kocaj

Arkadiusz Kocaj jest autorem kilkunastu prac i ekspertyz dotyczących m.in. problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, geografii przemysłu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, rewitalizacji miast oraz ekonomiki miast i regionów. Brał udział w kilkunastu projektach realizowanych m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zamawianych MNiSW, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Pomorskiego i Śląskiego.

Zainteresowania badawcze:

 • rozwój lokalny i regionalny,
 • geografia przemysłu,
 • geografia działalności opartych na rzemiośle i rękodziele,
 • tradycyjne działalności przemysłowe,
 • rewitalizacja miast
 • Udział w projekcie badawczym zamawianym: Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju (PBZ-MNiSW-4/3/2006)
 • Udział w projekcie badawczym: Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim 2007. Wykonywanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Udział w projekcie badawczym: Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim 2008. Wykonywanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Udział w projekcie badawczym: Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w Województwie Małopolskim. Wykonywanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 •  Udział w projekcie badawczym: Rewitalizacja miast ? organizacja i finansowanie POKL 04.01.01-00-223/10
 •  Udział w projekcie badawczym: Znaczenie przemysłu dla ?inteligentnego i trwałego? rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji ? praca zlecona na rzecz MRR
 •  Udział w projekcie badawczym: Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 i 2010 roku ? praca zlecona na rzecz UMWM
 •  Udział w projekcie badawczym: Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku ? praca zlecona na rzecz UMWM
 •  Udział w projekcie badawczym: Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim w 2011 roku ? praca zlecona na rzecz UMWM
 •  Udział w projekcie badawczym: Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego – badanie ciążeń, powiązań, migracji i dostępności komunikacyjnej ? praca zlecona na rzecz UMWP
 •  Udział w projekcie badawczym: Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012 i 2013 roku ? praca zlecona na rzecz UMWM. Wykonywanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Udział w projekcie badawczym: Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna w kontekście codziennych dojazdów do pracy, szkół i placówek usługowych transportem zbiorowym i indywidualnym. Badanie realizowane dla miasta Olsztyna
 •  Udział w projekcie badawczym: Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian). Badanie realizowane dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna
 1. Dej M., Kocaj A., 2008, Kampus 600-lecia Odnowienia UJ jako bodziec przekształceń południowo-zachodniej części Krakowa, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, ss. 198-213.
 2. Kocaj A., 2009, Strefy przedsiębiorczości jako narzędzie rewitalizacji, [w:] R. Guzik (red.) Rewitalizacja miast polskich tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 37-42.
 3. Domański B., Działek J., Górecki J., Gwosdz K., Janas K., Jarczewski W., Kocaj A., Micek G., Padło T., 2008, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ss 112.
 4. Kocaj A., 2009, Rewitalizacja a ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego i zrównoważony rozwój, [w:] R. Guzik (red.) Rewitalizacja miast polskich tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 83-95.
 5. Kocaj A., 2009, Rekultywacja obszarów zdegradowanych ekologicznie i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, [w:] R. Guzik (red.) Rewitalizacja miast polskich tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 95-100.
 6. Kocaj A., 2009, Ekonomiczna i społeczna charakterystyka Północno-Wschodniej Anglii, [w:] R. Guzik (red.) Rewitalizacja miast polskich tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 133-138.
 7. Kocaj A., 2009, Rewitalizacja nabrzeży (waterfronts), [w:] R. Guzik (red.) Rewitalizacja miast polskich tom 1: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 107-112.
 8. Dej M., Domański B., Działek J., Górecki J., Guzik R., Gwosdz K., Janas K., Kocaj A., Micek G., 2009, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2008, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ss. 125.
 9. Domański B., Noworól A. (red.), Bogacz-Wojtanowska E., Chaberko T., Ciechowski M., Dej M., Domański B., Działek J., Gałka J.,  Górecki J., Grad N., Grzyb U.,  Guzik R., Gwosdz K.,  Hałat P.,  Kocaj A., Kołoś A.,  Kretowicz P.,  Micek G.,   Noworól A., Noworól K.,  Peter-Bombik K.,  Padło T., Trzepacz P., Zborowski A., 2010, Małopolskie miasta ? funkcje, potencjał i trendy rozwojowe¸ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, Kraków, ss. 160.
 10. Działek J., Guzik R, Gwosdz K., Kocaj A., 2010, Uwarunkowania migracji w województwie podkarpackim, [w:] Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J. (red.), Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, CDS, Kraków, 128-144.
 11. Ciechowski M., Dawidko P., Dej M., Działek J., Górecki J., Gwosdz K., Guzik R., Kocaj A., Łobodzińska A., 2011, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 i 2010 roku, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ss.123.
 12. Grzyb U., Kocaj A., 2011, Małe miasta Małopolskie: pozyskiwanie funduszy UE a strategiczne cele rozwoju, [w:] K. Jabłońska-Karczmarczyk (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństw-Gospodarka-Rozwój. Tom II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gosp. W Stalowej Woli KUL, Stalowa Wola, 9-29.
 13. Domański B., Działek J., Gwosdz K (red.), Ciechowski M., Działek J., Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Guzik R., Kocaj A., Kowalski, Ł., Łobodzińska A., Micek G., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 r. Ocena małopolskiego rynku pracy przez inwestorów zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ss. 112.
 14. Domański B., Guzik R., Działek J., Gwosdz K. (red.), Biernacki W., Ciechowski M., Dawidko P., Górka A., Łobodzińska A., Kocaj A., Kowalski Ł., Micek G., Nikitin U., Pisarek A., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2013, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ss. 171.
 15. R., Kołoś A. (red.), 2014, Relacje przestrzenne komunikacji zbiorowej i indywidualnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w kontekście mobilności miejskiej, Gmina Olsztyn ? Urząd Miasta Olsztyna, Olsztyn, ss. 120.
 16. Gwosdz K., Biernacki W., Ciechowski M., Działek J., Górecki J., Guzik R., Kocaj A., Łękawska S., Micek G., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2014, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2012 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ss. 121.
 17. Gwosdz K., Biernacki W., Ciechowski M., Działek J., Górecki J., Guzik R., Kocaj A., Łękawska S., Micek G., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., 2014, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ss. 124.
 18. Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj A., Panecka M., Sykała Ł., 2015, Powiązania funkcjonalne i ciążenie do miast, [w:] R. Guzik , A. Kołoś (red.), Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 269-304.