Dr hab. Jarosław Działek

Zainteresowania badawcze:

  • artyści a przekształcenia przestrzeni miast
  • klasa kreatywna, kreatywna gospodarka, dzielnice kreatywne, miasta kreatywne
  • kapitał społeczny a rozwój lokalny i regionalny
  • społeczne i ekonomiczne oddziaływanie instytucji kultury (muzeów, bibliotek)
  • rewitalizacja miast, rola kultury w rewitalizacji obszarów zdegradowanych
  • klęski żywiołowe ? postrzeganie ryzyka, wrażliwość i odporność społeczna

Projekty badawcze:

  • Wrażliwość społeczna na powódź w Polsce południowej
  • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych na przykładzie Krakowa i Katowic
  • Diagnoza działań instytucji kultury w zakresie budowania i wzmacniania zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim
  • Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury

Spis publikacji: