Dr Lidia Luchter

Zainteresowania badawcze:

  • funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego Polski
  • geografia przemysłu
  • międzynarodowe Problemy energetyczne
  • relacja rozwój społeczno-gospodarczy a konsumpcja energii
  • procesy industrializacji w Polsce