Dr Robert Guzik

Robert Guzik jest adiunktem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiował geografię w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Hull University w Wielkiej Brytanii. Przez rok pracował w Gloucestershire University w Wielkiej Brytanii. Brał udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych poświęconych tematyce rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest autorem ekspertyz dla UNESCO, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich oraz władz lokalnych. Pełni funkcję asesora Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w polach Rewitalizacja Obszarów Miejskich i Wiejskich oraz w polu Społeczeństwo Informacyjne. Zawodowo interesuje się problematyką dostępności komunikacyjnej, uwarunkowaniami rozwoju regionalnego, rewitalizacją miast, budową społeczeństwa informacyjnego oraz badaniami poziomu życia. Prywatnie interesuje się obszarami górskimi Europy, których zdobywa szczyty. Najnowszą pasją jest bieganie górskich ultramaratonów, jest też zapalonym narciarzem, kolarzem i kolekcjonerem map.

Zainteresowania badawcze:

  • dostępność przestrzenna i zrównoważona mobilność
  • rozwój lokalny i regionalny
  • społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy
  • rozwój i funkcjonowanie obszarów górskich
  • rewitalizacja miast
  • przestrzenne uwarunkowania poziomu życia
  • monitoring i ewaluacja rozwoju lokalnego i regionalnego