Prof. Bolesław Domański

Bolesław Domański jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autorem około 200 publikacji naukowych, które ukazały się m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Holandii, w tym 10 książek. Kierował krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi m.in. poświęconymi zmianom w rozmieszczeniu produkcji przemysłowej w Europie, uwarunkowaniom i skutkom inwestycji zagranicznych oraz efektom działania stref ekonomicznych. Jest autorem licznych ekspertyz m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, urzędów marszałkowskich oraz władz lokalnych.

Należy do międzynarodowych organizacji naukowych, w tym komitetu sterującego sieci badań przemysłu samochodowego GERPISA z siedzibą w Paryżu oraz rad redakcyjnych czasopism międzynarodowych, m.in. European Urban and Regional Studies, European Urban Research and Policy, Geographia Polonica. Jest ekspertem European Research Council w Brukseli, a także członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Zajmuje się problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego, polityki regionalnej, rewitalizacji miast, wpływu korporacji ponadnarodowych na rozwój regionów, restrukturyzacji miast i regionów przemysłowych oraz współczesnych przemian przemysłu.

Bolesław Domański is Professor at the Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Krakow, and the head of the Department of Regional Development.

He is the author of about 200 publications, including ten books, managed and participated in several European and national research projects, worked as an expert for the European Research Council in Brussels and provided consulting for various public administration institutions. Prof. Bolesław Domański is a member of the steering committee of the International Network of Automobile Studies GERPISA in Paris and editorial boards of several international journals, e.g. European Urban and Regional Studies, European Urban Research and Policy, Geographia Polonica, as well as a member of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences, and the vice-chairman of the Committee of Geographical Sciences, Polish Academy of Sciences.

His research interests include: local and regional development and policy including the EU cohesion policy, post-socialist transformation, economic restructuring of industrial and peripheral regions, the impact of foreign direct investment on regional development, delocalization of economic activities, industrial restructuring, urban regeneration.

  • Geografia ekonomiczna
  • Geografia społeczna
  • Rozwój regionalny
  • Rozwój lokalny
  • Inwestycje zagraniczne
  • Przedsiębiorczość lokalna
  • Restrukturyzacja przemysłu
  • Tereny poprzemysłowe
  • Metodologia badań społecznych
  • Metodologia geografii