Masz pytania ? Skontaktuj się z nami!

Kim jesteśmy / Who we are

Home_Kim_jestesmyWitamy w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie. Zakład Rozwoju Regionalnego od kilkudziesięciu lat prowadzi badania i naucza w zakresie geografii przemysłu, przemian struktury przestrzennej kraju, rozwoju regionalnego i lokalnego. Swoją wiedzę wykorzystuje w realizacji ekspertyz, również we współpracy z administracją publiczną oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Więcej …

Najnowsze Publikacje / Publications and Articles

Dej M., Micek G., 2013, The Role of Large Enterprises in Local Labour Market Development in Non-Metropolitan Rural Areas in Poland, [in:] C. Tamasy, J.R. Diez (eds.), Regional Resilience, Economy and Society – Globalizing Rural Places, Ashgate.

Domanski B., Guzik R., Gwosdz K., Dej M., 2013, The crisis and beyond: the dynamics and restructuring of automotive industry in Poland, International Journal of Automotive Technology and Management, 13,2, 151-165.

Gwosdz K., Guzik R., Domański B., 2011, Environmental pressure in fragmented markets: the fall and rise of bus makers in Poland, European Review of Industrial Economics and Policy, Numéro 3, on line since 12 décembre 2011.