Kim jesteśmy / Who we are

Witamy w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie. Zakład Rozwoju Regionalnego od kilkudziesięciu lat prowadzi badania i naucza w zakresie geografii przemysłu, przemian struktury przestrzennej kraju, rozwoju regionalnego i lokalnego. Swoją wiedzę wykorzystuje w realizacji ekspertyz, również we współpracy z administracją publiczną oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Więcej …

Najnowsze Publikacje / Publications and Articles

Grzegorz Micek, Krzysztof Gwosdz, Arkadiusz Kocaj, Agnieszka Sobala-Gwosdz & Agnieszka Świgost-Kapocsi (2022) The role of critical conjunctures in regional path creation: a study of Industry 4.0 in the Silesia region, Regional Studies, Regional Science, 9:1, 23-44, DOI: 10.1080/21681376.2021.2017337

Dalle Nogare C., Murzyn-Kupisz M., 2021, Do museums foster innovation through engagement with the cultural and creative industries?, Journal of Cultural Economics.  DOI: 10.1007/s10824-021-09418-3

Guzik R., Kołoś A., Taczanowski J., Fiedeń Ł., Gwosdz K., Hetmańczyk K., Łodziński, J., 2021, The Second Generation Electromobility in Polish Urban Public Transport: The Factors and Mechanisms of Spatial Development, Energies, 14, 7751. DOI: 10.3390/en14227751.

Gorczyca K., Kocaj A., Fiedeń Ł., 2020, Large housing estates in Poland – a missing link in urban regeneration?, European Planning Studies, 28(10), 2020–2039. DOI: 10.1080/09654313.2019.1687653.

Gwosdz K., Domański B., Bilska-Wodecka E., 2020, Localised capabilities as an intermediating factor in the transition from an old to a new development path: The case of post-socialist industrial towns, Moravian Geographical Reports, 28(2), 124–135. https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0010

Micek G., 2020, Studies of proximity in coworking spaces: Basic conceptual challenges, European Spatial Research and Policy, 27(1).

Micek G., 2020, Foreword: Re-addressing the role of proximity on a micro-scale. The case of co-working spaces, European Spatial Research and Policy, 27(1).

Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., 2020, Museums and Coping with Overtourism, Sustainability, 12, 2054. DOI: 10.3390/su12052054

Avdiushchenko A., Zając P., 2019, Circular Economy Indicators as a Supporting Tool for European Regional Development Policies, Sustainability, 11, 3025. https://doi.org/10.3390/su11113025

Fiedeń Ł., 2019, Changes in land use in the communes crossed by the A4 motorway in Poland, Land Use Policy, 85, 397–406. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.04.025

Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., Gorczyca K., 2019, Museums and Local Governments in Poland: Partners in Local Development?, Museum International, 71(3–4), 28–45, DOI: 10.1080/13500775.2019.1706944

Warchalska-Troll A., 2019, Do Economic Opportunities Offered by National Parks Affect Social Perceptions of Parks? A Study from the Polish Carpathians, Mountain Research and Development, 39(1), 37–46. https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-18-00055.1